เงินฝากธนาคาร คือ Cash at Bank)

[Total: 602 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกเงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสลากออมสินพิเศษ


บทความแนะนำ : -------------------------

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)
 
โทร.081-931-8341