ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ

[Total: 85 Average: 5]

ขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการค่ะ แต่ต้องจ่ายเงินโน่นนี่ เยอะแยะมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ


ตอบ: ในกรณีนี้ ถือว่าเป็นค้าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะ นอกเสียจากว่าขอบัตรประชาชนผู้รับเงินค่ะ มาเป็นหัลกฐานในการรับเงินค่ะ ถึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ wanwan012

ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ เสียภาษีอย่างไรค่ะ