การเสียภาษีธุรกิจ BOI

[Total: 112 Average: 5]

บริษัทดำเนินธุรกิจ BOI ให้กรรมการกู้เงิน แล้วมีรายได้ดอกเบี้ยต้องเสียภาษีไหมค่ะ ถ้าเสียต้องเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือป่าวค่ะ…?


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: ++++ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและยื่นแบบ ภธ.40 ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือนค่ะ ++++

การเสียภาษีธุรกิจ BOI
 
โทร.081-931-8341