หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน

[Total: 108 Average: 5]

เนื่องจากไม่ได้จบสายบัญชี แต่จำต้องปฏิบัติงานอยู่กับบัญชีทรัพย์สินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง จึงอยากขอคำแนะนำหนังสือใน เรื่อง หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับของสรรพากรหลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน หน่อยครับ…?


ตอบ: +++ หนังสือหลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับของสรรพากรหลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน ก็เป็นหลักการบัญชีทั่วๆไป ที่อธิบายควบคู่ระหว่างหลักทางบัญชีและหลักทางภาษี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหลักปฏิบัติที่เหมือนกันค่ะ ซึ่งไม่ว่าเราจะทำงานในกิจการแบบใดก็ตามหลักการบัญชีก็ใช้ปฏิบัติเหมือนกัน ซึ่งดิฉันมองว่าก็เหมาะสมครับสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบัญชีไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ +++

หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน