การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพัธบัตรไทยเข้มแข็ง

[Total: 53 Average: 5]

ดอกเบี้ยพันธบัตรไทยเข้มแข็งที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ 15 % ขอคืนภาษีได้หรือป่าวคะ !!!

++++ wanwan032 ++++


การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยพัธบัตรไทยเข้มแข็ง