เงินได้กรณีเปิดคลินิคแต่ไม่ใช่แพทย์

[Total: 5 Average: 5]

ไม่ใช่แพทย์ แต่เปิดคลีนิก ถือเป็นเงินได้ 40 (8) หักเหมาได้ 80 % หรือเป่าคะ !!!

+++ wanwan006 +++


เงินได้กรณีเปิดคลินิคแต่ไม่ใช่แพทย์