เงินลงทุนชั่วคราว คือ ( Temporary Investment )

[Total: 1873 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment) หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี  และตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี


บทความแนะนำ : -------------------------

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)
 
โทร.081-931-8341