ปัญหาภาษีอากร

[Total: 63 Average: 5]

มีรายได้ค่าเช่าต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 หรือไม่ ?


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: ต้องยืนแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายนของทุกปีค่ะ

ปัญหาภาษีอากร
 
โทร.081-931-8341