สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง

[Total: 34 Average: 5]

                   รู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ตอน การเบิกเงินค่ารักษาในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับกลุ่มคนที่เลือกทำประกันสังคมเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์มากเท่าไหร่ คุณก็จะทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคุณที่จะได้รับเป็นกรณีไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนความรู้ในเบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย กรณีเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกเงินทดแทนได้ดังนี้ ผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยนอก จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือเงินทดแทน ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในการเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยใน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยใน จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ที่สามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทางด้านผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย กรณีเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลของเอกชน ทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกเงินทดแทนได้ดังนี้ ผู้ป่วยนอก มี 2 รูปแบบ ดังนี้


1.ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก จะสามารถเบิกค่าบริการ หรือ เงินทดแทน ที่จ่ายจริงได้ไม่เกินครั้งละ 1000 บาทเท่านั้น
2.ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการ หรือ เงินทดแทน เท่าที่จ่ายจริงเกินครั้งละ 1000 บาทได้ หากมีการตรวจรักษาตามรายการที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเช็คข้อมูลในการรักษาตามสิทธิ์เพิ่มเติมได้  ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU สามารถเบิกเงินทดแทนได้ไม่เกินวันละ 2000 บาท ค่าห้อง , ค่าอาหาร ผู้ประกันสามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาทเท่านั้น กรณีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU จะสามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 4500 บาท กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องผ่าตัดใหญ่ สามารถเบิกเงินทดแทนได้ไม่เกินครั้งละ 8000 – 16000 บาท ในกรณีการฟื้นคืนชีพ รวมค่ายาและอุปกรณ์จะต้องไม่เกิน 4000 บาท ในกรณีค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือเอกซเรย์ ผู้ประกันตนสามารถเบิกได้ไม่เกินรายละ 1000 บาท แต่สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันมีความจำเป็น จะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ในรูปแบบพิเศษ อย่างเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ , การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ระดับสูง,การตรวจคลื่นสมอง สแกนสมอง, การตรวจอัลตร้าซาวด์ , การตรวจแบบสวนเส้นเลือดหัวใจ และทำการเอกซเรย์ , การส่องกล้อง , การตรวจแบบการฉีดสี ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการจ่ายแบบตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น

สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง