หุ้นสามัญ คือ (Common Stock)

[Total: 121 Average: 5]

หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกว่าผู้ซื้อจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิเข้าประชุม/ออกคะแนนเสียง รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น


บทความแนะนำ : -------------------------

หุ้นสามัญ คือ (Common Stock)
 
โทร.081-931-8341