การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

[Total: 21 Average: 5]

ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่คะ


ตอบ: +++บริษัทสามารถลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินได้คะ แต่เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว บริษัทต้องส่งสำเนางบการเงินไปยังผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันน่ะค่ะ

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ