แจ้งหน่วยงานเนื่องจากเอกสารบัญชีหาย

[Total: 27 Average: 5]

วิธีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสารบัญชีเสียหายน้ำท่วม สามารถแจ้งได้ที่ไหนคะ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
+++ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายให้ใช้ แบบ ส.บช. ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารตามที่ระบุไว้ใน แบบ ส.บช. ๒ โดยยื่นต่อสารวัตรบัญชีประจำสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ณ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือยื่นต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น


แจ้งหน่วยงานเนื่องจากเอกสารบัญชีหาย

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ