คณะบุคคลหักค่าเสื่อมอาคารได้หรือไม่

[Total: 43 Average: 5]

จะทำธุรกิจอพาร์ตเม้นท์และจะจัดตั้งเป็นคณะบุคคลโดยยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารในนามของคณะบุคคลนี้เพื่อเป็นเจ้าของอาคาร ขอถามว่า
ถ้าคณะบุคคลนี้ไม่เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาแต่จะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมด จะสามารถหักค่าเสื่อมอาคารในอัตรา 20% 5 ปี แบบนิติบุคคลได้หรือไม่


คณะบุคคลหักค่าเสื่อมอาคารได้หรือไม่