คณะบุคคล มีรายได้จากค่าที่ปรึกษา

[Total: 41 Average: 5]

คณะบุคคล มีรายได้จากค่าที่ปรึกษาต้องทำยังไงดีค่ะ เพราะไม่มีต้นทุนเลยค่ะ wanwan038


ตอบ: ต้องหาค่าใช้จ่ายเพื่อมาหักล้างกับรายได้ของคณะบุคคลค่ะ เช่น เงินเดือนของคณะบุคคลค่ะ wanwan009

คณะบุคคล มีรายได้จากค่าที่ปรึกษา