การโอนเงินไปต่างประเทศ

[Total: 86 Average: 5]

การโอนเงินต่างประเทศมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้หรือไม่ค่ะ


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ:
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวงเงินสูงสุดที่ท่านสามารถโอนจากประเทศไทยได้ โดยขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงิน และ/หรือวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน รวมถึงเอกสารประกอบ ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติที่ต้องการส่งเงินที่ได้จากการขายคอนโดมิเนียมกลับประเทศ จะต้องยื่นสัญญาซื้อขายและเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ โดยในกรณีนี้ วงเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้ คือราคาขายคอนโดมิเนียมนั่นเอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะโอนเงินเท่าไหร่ก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำหนดให้ผู้โอนเงินต้องระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน (สำหรับชาวไทย) และแหล่งที่มาของเงิน (สำหรับชาวต่างชาติ) ในคำสั่งโอนเงิน รวมทั้งแสดงเอกสารประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน เอกสารประกอบ
– ส่งเงินรายได้กลับประเทศ (ชาวต่างชาติ) – เอกสารจากนายจ้าง ระบุจำนวนรายได้ของท่าน
– ชำระค่าสินค้าและบริการ – ใบแจ้งราคาสินค้า
– ชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา – เอกสารจากวิทยาลัยหรือโรงเรียน ระบุจำนวนค่าเล่าเรียน หรือใบเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากโรงเรียน

การโอนเงินไปต่างประเทศ
 
โทร.081-931-8341