อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล

[Total: 46 Average: 5]

อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล wanwan034


ตอบ: คล้ายกับภาษีของบุคคละรรมดาค่ะ แต่เป็นการนำรายได้ของทั้งคณะบุคคลมาเฉลี่ยค่ะ wanwan012

อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond