สำเนาสำหรับลูกค้า คือ ( For Customer )

[Total: 41 Average: 5]

สำเนาสำหรับลูกค้า (For Customer) หมายถึง หนังสือหรือเอกสารสำคัญที่เป็นสำเนาอันเกิดจากการตีพิมพ์ซ้ำหรือถ่ายเอกสารจากตัวต้นฉบับจริงและธนาคารหรือกิจการได้มอบให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน

สำเนาสำหรับลูกค้า คือ ( For Customer )
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond