ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1

[Total: 134 Average: 5]

สมมุติว่า ปี 25xx เรายื่นภ.ง.ด. 1 เดือน มกราคมไป แต่ไม่มียอดจ่าย เพราะพนักงานเงินเดือนไม่ถึง แต่พอเดือนถัดมาจนถึงปัจจุบัน เราลืมยื่น แต่ก็ไม่มียอดจ่ายเหมือนกัน เราต้องแก้ไขอย่างไรคะ


บทความแนะนำ : -------------------------

🙁


ตอบ: ภงด.1 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ของพนักงานแต่ละเดือนหรือว่าเงินเดือนนั่นเองค่ะ ถ้าเดือนภาษีไหนไม่มียอดหัก ณ ที่จ่ายไม่ตต้องยื่นค่ะ แต่ยังต้องยื่นประกันสังคมอยุ่นะค่ะ

ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1
 
โทร.081-931-8341