แรงงานต่างด้าว

[Total: 102 Average: 5]

แรงงานต่างด้าว ต้องเข้าประกันสังคมหรือไม่ wanwan022


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: ประกันสังคมกำหนดให้กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมค่ะ แต่แรงงานต่างด้าวจะเข้าหรือไม่เข้าประกันสังคมก้ได้ค่ะ wanwan025

แรงงานต่างด้าว
 
โทร.081-931-8341