ธุรกิจสปา

[Total: 131 Average: 5]

ดิฉันประกอบกิจการเกี่ยวกับสปาและมีการบริการด้านอาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหารไม่มากนักจะขายอาหารให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการสปาในการซื้อผัก ผลไม้ ข้าวหรือตัวอื่นๆ ในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไรคะ


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: ธุรกิจสปา รายได้จากธุรกิจสปาถือว่าเป็นรายได้หลักของกิจการ ดังนั้นควรบันทึกบัญชีรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ค่าบริการ ส่วนต้นทุนของการให้บริการสปาเป็นต้นทุนการให้บริการ รายได้ที่ได้รับจากการขายอาหารถือว่าเป็นรายได้อื่นจากการประกอบกิจการ ควรลงบัญชีเป็นรายได้อื่น และต้นทุนในการประกอบอาหารถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆคะ

🙂

ธุรกิจสปา
 
โทร.081-931-8341