ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

[Total: 67 Average: 5]

ห้างฯ ประกอบกิจการให้บริการแอร์ เต้นท์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดียม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน การประกอบกิจการของห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: การประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการรับจ้างทำของเนื่องจากมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน หากผู้จ่ายเงินเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร
 
โทร.081-931-8341