ลงชื่อในแบบ สบช.3

[Total: 185 Average: 5]

ถ้าบริษัทจ้างสำนักงานทำบัญชีจัดทำบัญชีให้กับบริษัท ในการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ที่จะลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีในแบบ สบช.3 คือใครคะ


บทความแนะนำ : -------------------------


ตอบ: ผู้ทำบัญชีที่สำนักงานรับทำบัญชีมอบหมายให้ทำบัญชีของบริษัทจะเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ทำบัญชี และหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีต้องลงลายมือชื่อในฐานะหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีด้วยคะ 🙂

ลงชื่อในแบบ สบช.3
 
โทร.081-931-8341