ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )

[Total: 788 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว


บทความแนะนำ : -------------------------

ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
 
โทร.081-931-8341