การลดทุนทำได้กี่วิธี

[Total: 91 Average: 5]

การลดทุนทำได้กี่วิธี อะไรบ้างครับ…?


ตอบ: การลดทุนมีวิธีการปฏิบัติได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ลดมูลค่าหุ้นให้ต่ำลง

2. ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง

การลดทุนทำได้กี่วิธี
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond