ภาษีซื้อ คือ (Input Tax)

[Total: 795 Average: 5]

ภาษีซื้อ (Input Tax) คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือให้บริการที่จดทะเบียน และนำส่งให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน โดยยึดหลักการภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนไหน ให้ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้นๆ


บทความแนะนำ : -------------------------

ภาษีซื้อ (Input Tax)
 
โทร.081-931-8341