สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื้อสุทธิ

[Total: 21 Average: 5]

ซื้อสุทธิ  =  ซื้อ  +  ค่าขนส่งเข้า  –  ส่งคืนสินค้า –  ส่วนลดรับ

บทความแนะนำ

ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
ระบบช่วงการผลิตแบบเชื่อมขนาน (Parallel Processing)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 คือ (Withholding tax payable)
ค่าอบรมสัมมนา ที่กิจการออกให้ลูกจ้างบันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม
อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักร บันทึกบัญชีอย่างไร ถือเป็นสินทรัพย์ หรือ คชจ.คะ
การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 %
ขายสินค้าลดราคาสิ้นปีจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
สูตรหา วัสดุสำนักงานใช้ไป วิธีคำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป
คอมพิวเตอร์บันทึกเป็นอะไรดีนะ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Other Long – term Investments)
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง
รายได้จากการขายสด อยู่หมวดไหน