ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

[Total: 108 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหรค่ะ


ตอบ: +++ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond