กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ ( Idle Capacity )

[Total: 14 Average: 5]

กำลังการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity) คือ กำลังการผลิตที่มีสำรองไว้สำหรับกิจการ เพื่อใช้รับคำสั่งซื้อพิเศษนอกเหนือจากการขายตามปกติของกิจการ

กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ ( Idle Capacity )