ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ

[Total: 5 Average: 5]

ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรืไม่ค่ะ wanwan025


ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ