พนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม

[Total: 57 Average: 5]

ทุกสิ้นเดือน กิจการจ่ายเงินเดือนพนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ wanwan020


ตอบ: wanwan032 wanwan034 wanwan005 wanwan006 wanwan007

พนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond