จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ

[Total: 6 Average: 5]

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ เพราะจ้างบริษัทต่างชาติทำการตลดให้ค่ะ wanwan012


จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ