หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)

[Total: 103 Average: 5]

หน่วยเสียปกติ (Normal Spoilage) คือ ของเสียที่มีข้อบกพร่อง ตำหนิ หรือเศษซากของวัตถุดิบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในกระบวนการผลิต ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยจะนำหน่วยเสียปกตินี้ไปบันทึกเป็นต้นทุนการค้า


บทความแนะนำ : -------------------------

หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)
 
โทร.081-931-8341