ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี พร้อมกับกิจการทุกครั้งใช่หรือไม่


ตอบ: ตามมาตรฐานการสอบบัญชีผูสอบบัญชีจะต้องเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แต่ถาไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีตรวจสอบสอนค้าคงเหลือวิธอื่นที่มำให้มั่นใจได้ว่า สอนค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดถูกต้องค่ะ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
[Total: 22 Average: 5]

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ