ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)

[Total: 933 Average: 5]

ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated) หมายถึง ผลกำไรสะสมและกำไรสุทธิของกิจการรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรร   ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”


บทความแนะนำ : -------------------------

ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)
 
โทร.081-931-8341