ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

[Total: 317 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

ตอบ: ในกรณีที่จ้าแมสเซนเจอร์ข้างนอกมาเพื่อวิ่งงาน กิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าค่าจ้างตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป

จ่ายแมสเซ็นเจอร์
จ่ายแมสเซ็นเจอร์
 

ใส่ความเห็น