ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน คือ ( Types of standard Cost )

[Total: 313 Average: 5]

ชนิดของต้นทุนมาตรฐาน (Types of standard Cost)

ชนิดของต้นทุนมาตรฐานแบ่งเป็น 3 ชนิด

  1. มาตรฐานพื้นฐาน (Basic Standards) คือมาตรฐานที่คงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน เป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเวลาหลายปี ประโยชน์ของมาตรฐานชนิดนี้จะทำให้การดำเนินงานจริงมีความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้ในการหาแนวโน้มของการปฏิบัติงานในระยะเวลาหลายปี เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสำหรับกิจการที่สถานการณ์สภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง
  2. มาตรฐานแบบสมบูรณ์ (Perfecftion Standards) คือมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน มาตรฐานชนิดนี้ เป็นมาตรฐานในความตั้งใจของผู้เป็นเจ้าของกิจการ ไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานจริง เพราะผลการปฏิบัติงานจริงจะออกมา 100% เป็นไปได้ยาก
  3. มาตรฐานปัจจุบันที่สามารทำได้ (Currently Attainable Standards) คือมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสามารถทำได้ ณ ระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานชนิดนี้จะต่ำกว่ามาตรฐานแบบสมบูรณ์ โดยยอมรับให้มีงานเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในระดับที่เหมาะสม มาตรฐานนี้ถือว่าเป็นมาตรฐาน ณ ระดับการผลิตปกติ
 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
cherrena

Post a comment