บันทึกบัญชี ใบส่งของชั่วคราว

[Total: 683 Average: 5]

เมื่อได้นับใบส่งของชั่วคราวบันทึกบัญชีอย่างไร

1.กรณีที่ได้รับใบส่งของและจ่ายชำระเป็นเงินสด แต่เอกสารใบส่งของไม่ระบุจำนวนเงิน และเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

กิจการจะต้องทำสำคัญจ่าย ให้ถูกต้อง อ้างอิงถึงเอสารที่ได้มามีผู้รับเงิน และผู้จ่ายชำระเงิน จึงสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้

Dr.สินค้า           /วัสดุ                 xx.-

Cr.เงินสด                      xx.-

หากยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน ให้ลงเป็นเจ้าหนี้การค้า

Dr.สินค้า/วัสดุ               xx.-

Cr.เจ้าหนี้                      XX.-

 
โทร.081-931-8341
 
Author avatar
pangpond

Post a comment