งบต้นทุนการผลิต perpetual

[Total: 611 Average: 5]

บริษัท แม็กเวลล์ลิ่ง จำกัด


บทความแนะนำ : -------------------------

งบต้นทุนการผลิต (Perpetual)

สำหรับระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ( หน่วย : บาท )

วัตถุดิบทางตรง                                                                                                                       2,910,070

ค่าแรงงานทางตรง                                                                                                                     400,000

ค่าใช้จ่ายในการผลิต                                                                                                                4,136,660

ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด                                                                                                    7,446,730

บวก     สินค้าระหว่างผลิต – ต้นงวด                                                                                         345,440

7,792,170

หัก       สินค้าระหว่างผลิต – ปลายงวด                                                                                     756,090

ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป                                                                                                             7,036,080

งบต้นทุนการผลิต perpetual
งบต้นทุนการผลิต perpetual
 
โทร.081-931-8341

ใส่ความเห็น