งบต้นทุนการผลิต Excel

[Total: 47 Average: 5]
บริษัท มันนี่ จำกัด
งบต้นทุนการผลิต
สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุดิบทางตรง:  บาท
วัตถุดิบต้นงวด     432,000.00
บวก ซื้อวัตถุดิบ  526,000.00
      ค่าขนส่ง  150,000.00     676,000.00
  1,108,000.00
หัก ส่งคืนและส่วนลด    30,000.00
     ส่วนลดรับ    20,000.00       50,000.00
วัตถุดิบที่มีไว้เพื่อผลิต   1,058,000.00
หัก วัตถุดิบปลายงวด     245,000.00     813,000.00
ค่าแรงทางตรง:     515,000.00
ค่าใช้จ่ายในการผลิต:
ค่าแรงทางอ้อม       10,000.00
วัตถุดิบทางอ้อม       15,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา       25,000.00
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น     425,000.00     475,000.00
ต้นทุนการผลิต   1,803,000.00
บวก งานระหว่างทำต้นงวด     100,000.00
  1,903,000.00
หัก งานระหว่างทำปลายงวด     214,000.00
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป   1,689,000.00
งบต้นทุนการผลิต Excel
งบต้นทุนการผลิต Excel

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น