การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้

[Total: 12 Average: 5]

การจัดตั้งนิติบุคคลตาม มีขั้นตอนที่กำหนด โดยกรมที่ดิน ไว้ ตามมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543) หลักๆ จะแบ่งหมวด ใหญ่ไว้ ดังนี้ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)

ก. ผู้จัดสรรที่ดิน

ข. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ 4,5)

ง. ผู้จัดสรรที่ดินที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

จ. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ ต้องทำการส่งมอบให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งขึ้น และเป็นอันสินสุดของเจ้าของโครงการ ทำให้นิติบุคคลต้องมีการบริการจัดการกันเอง ตามข้อบังคับที่กำหนด

 

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น