นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มี เพื่ออะไร

[Total: 176 Average: 5]

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีเพื่ออะไร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เปรียบเสมือนนิติบุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีตัวตนตามกฎหมาย เพื่อให้อยู่ในสังคมทั่วไปได้ หากต้องการดำเนินกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สามารถดำเนินการแทน ผู้ที่พักอาศัยได้

 

ใส่ความเห็น