การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี

[Total: 9 Average: 5]

ภาษีถูกหัก ปี54 นำมาใช้ใน ปี55 ได้หรือป่าว

ใช้ไม่ได้ ให้ดูวันที่ในช่อง วัน เดือน ปี ที่จ่าย ต้องใช้ให้ตรงปี

การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี