Categories
บัญชี ภาษีอากร

ผู้ชำระบัญชี คือ ( Liquidator )

[Total: 28 Average: 5]

ผู้ชำระบัญชี คือใคร และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการ ด้วยหรือเปล่า

  • ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องเป็นกรรมการ แต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้

ผู้ชำระบัญชีจะมีหน้าที่

  • ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท
  • ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญชที่ที่เลิกกิจการ
  • ผู้มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเพื่อจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงการชำระบัญชีของกิจการ
  • รวมถึงผู้มีหน้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของกิจการด้วย

บทความแนะนำ

สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี
อัตราภาษี
สูตรหา กำไรสุทธิ วิธีคำนวณหา กำไรสุทธิ
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คือ (Gain and loss from disposal of assets)
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Advance check)
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
พนักงานบริษัท ทำธุรกิจส่วนตัวด้วย จะเสียภาษียังไงครับ?
คัดหนังสือรับรองบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการติดตั้งแก๊ส NGV
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
ยื่นภาษีขายไม่ทัน
กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)
ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *