รายได้จากการขายเชื่อ คือ (Revenue from sales believe)

[Total: 14 Average: 5]

รายได้จากการขายเชื่อ หมายถึง รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงินหลังขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว แต่ต้องรับรู้รายได้ และเป็นการให้เครดิตลูกค้า ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ต้องชำระภายใน 30 60 หรือ 90 เป็นต้น (บัญชีลูกหนี้) เมื่อครบกำหนดลูกค้าชำระเงินจึงค่อยบันทึกเป็นเงินสด

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้จากการขายเชื่อ

1.เมื่อกิจการขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน

2.เมื่อกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว จึงล้างบัญชีลูกหนี้

บทความแนะนำ

นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)
เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)
อยากถามศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ
การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)
กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
ตราสารหนี้เผื่อขาย (Available for sales)
ณ วันเลิกมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 350,000 ซึ่งยกมาหลายปีมาแล้วและไม่รู้คืออะไร
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ
ยื่นภาษีขายไม่ทัน
ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อลิสซิ่ง
การถือเป็นต้นทุนของเงินเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *