Categories
บัญชี ภาษีอากร

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)

[Total: 17 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบัน แล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสินงวด2.เมื่อถึงเวลาชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ตั้งค้างไว้

บทความแนะนำ

การเลือกโปรแกรมบัญชี
ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ5
ผังบัญชีมาตรฐานการบัญชี ผังบัญชีบริษัท ตัวอย่าง ล่าสุด บริการ อุตสาหกรรม express
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง อยู่หมวดไหน
วิธีการปันส่วน (Allocation of by products)
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
ความเป็นหน่วยงานของกิจการ (The Entity)
ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ (Building under construction)
สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม วิธีคำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม
ภาระภาษีต่างชาติ
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
การเปลี่ยนจากสัญญาเช่าการดำเนินการเป็นสัญญาเช่าการเงิน เพื่อเสียภาษีทำยังไงครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *