ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 คือ(Withholding tax payable)

[Total: 15 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 หมายถึง เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินค่าแรง ค่าบริการจากบุคคลธรรมดา และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายค่าแรง ค่าบริการ กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3

1.เมื่อกิจการจ่ายค่าแรง ค่าบริการให้กับบุคคลธรรมดา2.เมื่อถึงวันชำระค่า ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3

บทความแนะนำ

รายละเอียดในบิลซื้อต่อไปนี้เป็นรายจ่ายได้หรือไม่
เปิดโรงงานขนาดเล็ก
ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บอจ5
รายระเอียดของการตรวจสอบบัญชี
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
หัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า
กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense)
เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน
เงินมัดจำรับล่วงหน้า อยู่หมวดไหน
ประเภทฝากประจำ (Fixed Account)
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี
การเคลมภาษีของค่าที่พักไปทำงานต่างจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *