Categories
บัญชี ภาษีอากร

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ

[Total: 19 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป ผู้เป็นหุ้นส่วนจะอยู่ฐานะผู้จัดการ และทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ตามกฎหมายเรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ และเรียกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้างว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”

การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน คือการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากห้างหุ้นส่วน ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

1. การเสียภาษีแบบนิติบุคคล

2. ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี

3. มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ

1. การจัดตั้งกระทำได้ง่าย

2. มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วน

3. สามารถขยายกิจการด้วยการเพิ่มทุนหรือรับหุ้นส่วนเพิ่มได้

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ

1. เมื่อห้างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงิน ดีจะถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ของห้างทั้งหมดได้

2. ความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ในการบริหารงานลดลง

3. การเสียภาษี เป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา

4. ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ร่วมกันโดย เจ้าหนี้ อาจจะเรียกให้หุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ให้จนครบจำนวนย่อมได

บทความแนะนำ

กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คือ (Gain and loss from disposal of assets)
ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ (Sequential Processing)
เลือกผมให้เข้ากับหน้าด้วยโปรแกรมออกแบบทรงผม !!!
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อยู่หมวดไหน
อากรแสตมป์ คือ ( Revenue stamp )
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ คือ (Assets payable)
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ อยู่หมวดไหน
วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง (Perodic Inventory Method)
โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี (The Monetary unit)
สูตรหา ต้นทุนขาย วิธีคำนวณหา ต้นทุนขาย
จัดกีฬาสี นำน้ำดื่มไปเลี้ยงพนักงาน
จดทะเบียนร้านค้า ในรูปบุคคลธรรมดา ยื่นภาษีอย่างไร
การประชุม เปิดบัญชีธนาคาร เอกสารประกอบ การเปิดบัญชี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *