Categories
บัญชี ภาษีอากร

ประกันสังคมค้างจ่าย คือ (Social security payable)

[Total: 19 Average: 5]

ประกันสังคมค้างจ่าย หมายถึง เงินที่ค้างจ่าย ประกันสังคมที่อยู่ประกอบกิจการรูปแบบบริษัท จะได้นำส่งให้ สำนักงานประกันสังคมทุกๆ เดือน บันทึกบัญชีไว้ ณ วัน สินงวด ของทุกๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยกิจการจะออก 5% และ พนักงานออกเองอีก 5%

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประกันสังคมค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักโดยหักหักไว้ 5% ก่อนนำส่งในเดือนถัดไป

2.เมื่อถึงวันที่นำเงินประกันสังคมที่ค้างจ่ายไปชำระให้สำนักงานประกันสังคม

บทความแนะนำ

ความครบถ้วน (Completeness)
เช็คจ่ายล่วงหน้าต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวันใด
ส่งภาษีนิติบุคคลผิดพลาด จะแก้ไขอย่างไร
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542
วัดมหาธาตุ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
ภาษีซื้อ คือ (Vat)
จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ
ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ คือ (Assets payable)
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี
การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกับการวางแผนภาษีอย่างไร
เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *