Categories
บัญชี ภาษีอากร

ดอกเบี้ยค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)

[Total: 17 Average: 5]

ดอกเบี้ยค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการถึงเวลาชำระค่าดอกเบี้ยแต่ยังไม่ได้ชำระ และจำเป็นต้องลงบันทึกบัญชี ณ วันสินงวด

2.เมื่อกิจการนำเงินสดมาชำระค่างดอกเบี้ยค้างจ่าย

บทความแนะนำ

การรับรุ้รายได้ทางภาษี
การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท
การถือเป็นรายจ่ายของเงินสนับสนุนจาก สนง.ใหญ่ต่างประเทศ
อยากทราบรายชื่อสำนักงานบัญชีที่มีอยู่ในกรุงเทพค่ะ
ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ (Sequential Processing)
การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ตราสารหนี้เผื่อขาย (Available for sales)
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก คือ ( Weight Average Costing )
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท
บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี
การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *