เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

[Total: 188 Average: 5]

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกรรมการมีเงินมากพอที่ให้บริษัทกู้ยืม บันทึกบัญชีตามนี้

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 

ใส่ความเห็น